Prohlášení předsedy Autoklubu Přerov-město v AČR

Vážení členové, příznivci přerovského autoklubu,

předseda AK Přerov, pan Karel Kleiner, vydal následující prohlášení.